Rombestilling - 2014

  • Henvendelser om bestillinger foretatt via denne tjenesten rettes til rom@adm.ntnu.no.
  • Endringer av timeplan skal skje på epost til timeplan@adm.ntnu.no, ikke via rombestillingssystemet.
  • Retningslinjer for bruk av undervisningsrom ved NTNU finnes pa Innsida.
  • Hjelpesider
  • Bruk av rom

Systemeier: Studieavdelingen     Kontakt: rom@adm.ntnu.no
Scientia Ltd. WRB v2.1.2.437